Program 2018

Woensdag, 30 Mei

Landbou gespreke

BEDRYFSRISIKO’S EN DIE BESTUUR DAARVAN IN LANDBOU
INDUSTRY RISKS AND THE MANAGEMENT THEREOF IN AGRICULTURE

Plek/Place: Karakoelsaal, Skougronde
Tyd/Time: 07:15 - 12:00.

woensdag


Kliek op die skakel om die program AGRI EXPO PROGRAM af te laai.
Click on the link to download the AGRI EXPO PROGRAM.